logo GeoTV
O FIRME
meranie v teréne Vítame Vás na stránke zaoberajúcej sa geodetickou činnosťou.

História

Firma vznikla v roku 2000 ako fyzická osoba Ing. Dušan Biž – GEODÉZIA TREBIŠOV, od roku 2002 sa pretransformovala na právnickú osobu GEODÉZIA Trebišov s.r.o. s konateľom Ing. Dušanom Bižom.
Od svojho začiatku ponúkame kvalitné geodetické služby pre obyvateľstvo, orgány štátnej správy a samosprávy, pre právnické subjekty a súkromný sektor.
Vybavenie firmy
Firma je profesionálne vybavená. Výpočty a zobrazenia jednotlivých zákaziek vyhotovujeme v software Windows- Kokeš a MicroStation s prevodom do ľubovoľného výmenného formátu.
Konečné výstupy spracovaných zákaziek sú dodávané na CD, DVD a v analógovom výstupe na plotri HP DesignJet T770, tlačiarňach HP DeskJet a LaserJet.

Pre zameriavanie a vytyčovanie pozemkov v rozsiahlych plochách nekrytých porastom používame GPS systém Leica GPS900CS, využívajúci službu SKPOS.
Vlastné podrobné meranie uskutočňujeme bezhranolovou laserovou  stanicou SOKKIA SET 330R a štandartnou totálnou stanicou SOKKIA SET 4C.

Vo všetkých činnostiach, ktoré uvádzame v ponuke, máme bohaté skúsenosti. V zásade máme rýchle dodacie termíny a to najmä pri prácach vo výstavbe. Pri geometrických plánoch je termín dodávky ovplyvnený úradným overovaním na správach katastra.
Geodetické práce

geo-prístroj

Odborní garanti firmy:
Meno a priezvisko
              Ing. Dušan Biž
Funkcia
konateľ spoločnosti, geodet -  vedúci skupiny
Odborná prax (roky) :   14 v odbore geodézie, kartografie, katastra.
Držiteľ osvedčenia , evidenčné číslo 379  zo dňa 7.10.2004, o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti fyzickej osoby podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 na vykonávanie pozemkových úprav.

Meno a priezvisko
              Ing. Peter Pač
 Funkcia
autorizovaný geodet a kartograf
Odborná prax (roky) : 30 v odbore geodézie, kartografie, katastra.
Držiteľ osvedčenia , evidenčné číslo 107  zo dňa 1.7.1992, o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti fyzickej osoby podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 na vykonávanie pozemkových úprav.
Držiteľ oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa s reg.číslom 293 overovať vybrané geodetické činnosti podľa zák. č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.O firme
Ponuka prác
Referencie
Kontakt
Dopyt


O firme | Ponuka prác | Referencie | Kontakt | Dopyt | © Geodézia Trebišov, s.r.o.